Piispalaan sadas vastuullisuusmerkki

Nuorisokeskus Piispala on sadas Visit Finlandin kestävän matkailun Sustainable Travel Finland -merkin saanut toimija Suomessa. Merkin saadakseen toimijan tulee täyttää kriteeristö, joka huomio niin taloudellisen, ekologisen, sosiaalisen kuin kulttuurisen kestävyyden.

Visit Finlandin luoman Sustainable Travel Finland -merkin tavoitteena on edistää kestävää matkailua Suomessa, viestiä yhtenäisemmin Suomesta kestävän matkailun maana, helpottaa matkailijoiden valintoja matkustuspäätöksiä tehtäessä sekä käynnistää ja lisätä kestävän matkailun yhteistyötä kunnan ja muiden julkisten toimijoiden, alueorganisaatioiden ja yritysten välillä.

Lue lisää Sustainable Travel Finland -merkistä:

Sustainable Travel Finland label

Kestävän ja vastuullisen toiminnan polkumme

Aina siitä lähtien kun nuorisokeskus aloitti toimintansa vuonna 1982, ympäröivää luontoa sekä vesistöjä on kunniotettu ja arvostettu suuresti, ja tästä lähtökohdasta ne ovat myös huomioitu aluetta ja toimintaa kehitettäessä. Puurakenteiset rakennukset on suunniteltu ja rakennuttu siten, että ne sopivat ja sulautuvat maisemaan rikkomatta sitä. Ympäristön kunnioittaminen on ollut Piispalan toiminnassa läsnä aina.

Kierrättäminen, energian ja veden taloudellinen käyttö, hävikin vähentäminen sekä yhteisön hyvinvoinnin tukeminen ovat kulkeneet toiminnassamme mukana alusta asti. Laajalla alueellamme puhtaanapidon henkilöstö on päässyt kulkemaan sähköautoilla jo vuosikymmenen ajan, ja vuonna 2017 jäähallin katolle asennettiin aurinkopaneeleita energiantuotantoa varten.

Oppimista ja kehittymistä vastuullisuuden tiellä

Tässä hetkessä ja tulevaisuudessa näemme paljon asioita, joihin vaikuttamalla voimme edistää vastuullista toimintaamme ja kehittyä siinä edelleen. Konkreettisina tavoitteina lähitulevaisuuteen olemme asettaneet muovin kierrättämisen sekä kierrättämisen tehostamisen. Ilahduttavaa on huomata, että lisättyämme ohjeita ja kierrätysmahdollisuuksia majoitustiloihimme ovat asiakkaammekin ryhtyneet lajittelemaan roskiaan hyvin tunnollisesti. Siitä iso kiitos asiakkaillemme!

Tulevaisuudessa haluamme lisätä aurinkoenergian käyttöä edelleen, sekä saada alueellemme sähköauton latauspisteen. Viestinnän kehittämiseen panostamme ja monipuolistamme viestinnän kanavia. Haluamme, että asiakkaamme ja sidosryhmämme saavat helposti ja avoimesti tietoa toiminnastamme sekä paikan päällä ja kaikissa asiakas- ja yhteistyöpolun vaiheissa. Konkreettista opastamista kohteessamme kehitämme myös saavutettavammaksi.

Verkostot ja yhteisöt

Pyrimme palkkaamaan paikallisia työntekijöitä aina kun on mahdollista, sekä hyödynnämme paikallisia tuotteita. Hinnoittelemme tuotteemme myös kestävästi. Lapsille ja nuorille on alemmat hinnat ja kerromme asiakkaillemme, kuten yrityksille, että ostamalla palvelujamme he tukevat suomalaista nuorisotyötä.

Olemme toiminnassamme pyrkineet aina ympärivuotisuuteen ja sesongin pituutta on eri keinoin pyritty kasvattamaan. Ympärivuotisuus on edelleen iso kehityskohta, sillä haluamme esimerkiksi vähentää määräaikaisten työsuhteiden määrää. Tämän vuoksi tuotteidemme monipuolistaminen on tärkeää, jotta ne tukisivat matkailun ympärivuotisuutta. Olemme rakentaneet erilaisia sesonkituotteita kaikkia kohderyhmiämme ajatellen ja vaihtuvia vuodenaikoja hyödyntäen. Tuotteisiin kuuluu olennaisena osana luonnon monimuotoisuuden arvostaminen sekä esimerkiksi jokamiehenoikeuksista kertominen varsinkin ulkomaalaisille matkailijoille.

Haluamme myös osallistaa paikalliset ja lähikuntien asukkaat siihen, millaisia palveluita tuotamme ja mille on tarve. Haluaisimme tehdä myös enemmän oppilaitostyötä tarjoamalla aiheita opinnäytetöihin sekä harjoittelupaikkoja. Haluamme kehittää yhteistyötä muiden alueen matkailutoimijoiden kanssa, ja tehdä pohjoisesta Keski-Suomesta vetovoimaisen ja monipuolisen kohteen kaikenlaisille asiakasryhmille.