Työharjoittelussa Piispalassa

Olen Siiri, 21-vuotias matkailu- ja palveluliiketoimialan opiskelija Jyväskylästä. Aloitin heinäkuun alussa opintoihini liittyvän työharjoittelujakson Piispalassa. Opinnoissani olen edennyt jo niin pitkälle, että aloitan tänä syksynä neljännen eli viimeisen vuoden. Valmistun matkailualan restonomiksi.

Päädyin lukion jälkeen opiskelemaan restonomiksi, koska olin kiinnostunut kielistä, kulttuureista ja kansainvälistymisestä. Matkailuala vaikutti tarjoavan monipuolisia mahdollisuuksia työllistyä näiden kiinnostuksenkohteiden parissa. Opiskelu alalla onkin ollut juuri tätä – monipuolista. Matkailun kärkiopintojen lisäksi liiketoiminta-, innovointi- ja kehittämisosaamiseen liittyvät aineet ovat antaneet valmiuksia toimia moninaisissa tehtävissä. Opiskelu on ollut alusta asti hyvin työelämäläheistä, sillä olemme tehneet yritysvierailuja sekä haastatteluja, ja kurssitehtäviemme toimeksiannot ovat usein tulleet alueen toimijoilta. Parhaiten mieleeni ovatkin jääneet nämä hyvällä tavalla haastavat toimeksiantajilta saadut projektit, joita olemme työstäneet ryhmissä välillä jopa koko lukukauden. Opiskelemme pääosin englanniksi, joten kursseille osallistuu myös vaihto-oppilaita. Mielestäni on ollut hienoa päästä luomaan kontakteja ympäri maailmaa.

Kun aloitin opintoni kolme vuotta sitten, matkailuala oli voimakkaassa kasvussa oleva hyvin työllistävä ala. Kesken opintojeni puhjennut koronapandemia on kuitenkin muokannut alaa valtavasti. Vaikka alan opiskelu ja työllistyminen valmistumisen jälkeen nykyään herättävät monissa epävarmuutta, uskon, että pandemia voi tuoda myös tarvittavia positiivisia muutoksia matkailuun. Toivoisin ympäristöä kuormittavan massaturismin jäävän koronapandemiaa edeltävään aikaan ja tulevaisuudessa matkustamisen olevan kestävämpää ja vastuullisempaa.

Tänä keväänä päätin hakea Piispalaan harjoitteluun, koska se on moninaisia palveluita tarjoava tunnettu ja suosittu majoittumispaikka Suomessa, jossa arvelin olevan myös laaja-alaisia työtehtäviä. Lisäksi Piispalan toiminnassa yhdistyy minua kiinnostavat teemat hyvinvointimatkailu, koulutus ja kansainvälistyminen. Piispala paikkana oli minulle jo ennestään tuttu, sillä olen ollut täällä yhdellä nuorten kesäleirillä. Harjoittelujakson tavoitteena on tutustua matkailun toimialaan, alan erilaisiin työtehtäviin sekä harjoittelupaikan eli Piispalan toimintaan. Harjoitteluni on vielä alussa, mutta olen päässyt jo kokeilemaan erilaisia työtehtäviä vastaanottotyöskentelyyn sekä tapahtumanjärjestämiseen liittyen, minkä olen kokenut todella mielenkiintoiseksi!

Hymylevä tyttö seisoo männyn vieressä männikössä

Vapaa-ajallani tykkään liikkua luonnossa, piirtää ja ylläpitää kielitaitojani katsomalla tv-sarjoja. Oman fyysisen sekä henkisen hyvinvoinnin kannalta erittäin tärkeä harrastus minulle on jooga, jolle pyrin löytämään hetken aikaa joka päivä. Minulla on myös pienestä asti ollut paljon musiikkiin liittyviä harrastuksia. Olen kokeillut monia soittimia, mutta omiksi pääinstrumenteiksi ovat nousseet huilu ja saksofoni. Soittoharrastukset ovat olleet palkitsevia, sillä omaa kehitystä on helppoa seurata ja esiintymistilanteissa pääsee ylittämään itsensä sekä ilahduttamaan yleisöä.

Elämässä yritän olla mahdollisimman autenttinen ja tehdä sellaisia asioita, jotka juuri sillä hetkellä tuntuvat kiinnostavilta ja merkittäviltä. Tällä asenteella olen esimerkiksi päätynyt korkeakouluopintojeni ohella kokeilemaan yrittäjänä toimimista, josta pidinkin paljon! Juuri nyt tärkein tavoitteeni tulevaisuutta ajatellen on valmistua ammattikorkeakoulusta viimeistään ensi keväänä. Sen jälkeen pyrin pääsemään tehtäviin, jotka liittyvät minua kiinnostaviin aiheisiin kuten kansainvälisyyteen, kestävään matkailuun, yrittäjyyteen ja musiikkiin.

Odotan harjoittelun Piispalassa tulevan antamaan minulle uusia näkemyksiä, ammatillisia valmiuksia ja tietoa nuorisokeskusten osuudesta Suomen matkailussa. Toivon harjoittelun myös selkiyttävän ajatuksiani siitä, millaisia työtehtäviä haluan tehdä jatkossa.