Hyvän elämän jäljillä

Olemme kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin keskus.

Lapset ja nuoret toimintamme ytimessä

 Osaamisemme lasten ja nuorten kanssa toimimiseen pohjautuu Suomen nuorisokeskusten yhteisen pedagogisen työotteen toteuttamiseen ja vahvaan yhteiseen arvopohjaan. Toimintamme tavoitteena on vahvistaa lasten ja nuorten osallisuutta, tukea kasvua sekä vahvistaa yhteisöllisyyttä edistäviä taitoja. Tärkeässä osassa on myös lasten ja nuorten kansainvälisyyden edistäminen sekä kestävän kehityksen arvojen välittäminen. Toiminta perustuu kokemusten kautta oppimiseen sekä nuorikeskeiseen ohjaustyyliin.  Toiminnassamme korostuvat vuorovaikutustaidot sekä toiminnan reflektointi, joka mahdollistaa syvemmän oppimisen.

Poika laskee alas kiipeilytornista, hänen ystävänsä katsovat ja kannustavat häntä alhaalla

Meillä mahdollistuu monipuolinen toiminta hyvin monenlaisille ryhmille. Piispalassa toteutuvat esimerkiksi päiväkodin retkipäivät, leirikoulut, rippileirit, Nuotta-valmennukset, urheiluleirit sekä järjestöjen kesäleirit. Piispalassa kaikki palvelut ovat samalla alueella turvallisessa luonnonläheisessä ympäristössä.

Toiminnallamme mahdollistamme myös alueellista kotikansainvälisyyttä sekä edistämme lasten ja nuorten mahdollisuuksia kansainvälistyä vaihto-ohjelmien kautta. Edistämme ryhmien ja luokkien yhteishenkeä, tarjoamme mahdollisuuksia onnistumisen tunteisiin, tuemme kasvua seikkailun ja elämysten kautta, ohjaamme inhimillisyyden, suvaitsevaisuuden ja kestävän kehityksen jäljille sekä tuemme yksilöä löytämään oman paikkansa ryhmässä. Vahvistamme yksilön mahdollisuuksia tunnistaa vahvuutensa ja tuemme kokonaisvaltaisesti hyvän elämän jäljille.

Leirikoulut

Leirikoulut

Leirikoulujemme tärkeimpänä tavoitteena on edistää luokan yhteishenkeä ja ohjelmassamme korostuu siksi osallisuus, terveet elämäntavat sekä vastuullisuus omasta itsestä, toisista ja lähiympäristöstä. Meillä viihdytte varmasti!
Lue lisää
Nuotta-valmennukset

Nuotta-valmennukset

Nuotta-valmennus on erityisen tuen tarpeessa oleville nuorille tarkoitettu leirimuotoinen intensiivivalmennus, jossa nuori kohdataan aidosti ja kokonaisvaltaisesti toiminnallisten aktiviteettien ja yhteisen toiminnan kautta.
Lue lisää
Rippileirit

Rippileirit

Rippileirien järjestämiseen olemme turvallinen, päihteetön ja luonnonläheinen toimintaympäristön ympäri vuoden. Piispala on saanut olla vuosien varrella osana tuhansien nuorten riparitaivalta!
Lue lisää
Kansainvälinen toiminta

Kansainvälinen toiminta

Kansainvälinen toiminta on osa ydintehtäviämme nuorisokeskuksena. Meillä kansainvälinen toiminta perustuu erityisesti verkostoyhteistyöhön alueellisella, kansallisella ja eurooppalaisella tasolla.
Lue lisää
Järjestöt ja nuorisotyö

Järjestöt ja nuorisotyö

Palvelumme ja ympäristömme ovat ihanteelliset järjestöjen nuorisotoiminnalle: meillä onnistuvat leirit, sopeutumisvalmennuskurssit sekä päivä- ja viikonlopputapahtumat. Piispala on järjestötyön kohtaamispaikka!
Lue lisää