Vastuullisuus Piispalassa

Arvoihimme kuuluvat yhdenvertaisuus, elämän ja ympäristön kunnioittaminen sekä välittäminen. Näin arvoihin sisältyy myös vastuullinen toiminta. Valtakunnallisena nuorisokeskuksena tehtävämme on tarjota esimerkkejä sidosryhmillemme ja muulle leiri- ja nuorisotoiminnalle, kuinka toimia vastuullisesti. Kestävää kehitystä olemme tukeneet toiminnassamme jo vuosia moni eri tavoin ja koska pyrimme jatkuvasti kehittämään toimintaamme sekä viestimään siitä avoimesti ja vastuullisesti, haluamme tällä sivulla kertoa asiakkaillemme toimintamme vastuullisuudesta ja miten sitä tullaan kehittämään.

Kestävää kehitystä olemme tukeneet toiminnassamme jo vuosia moni eri tavoin ja pyrimme jatkuvasti kehittämään toimintaamme sekä viestimään siitä avoimesti ja vastuullisesti

Ympäristövastuullisuus

Huomioimme toiminnassamme kestävän kehityksen periaatteet ja toimimme ympäristövastuullisesti. Eri yksiköissämme tämä otetaan huomioon ja asiakkaita ohjeistetaan huomioimaan ympäristö omassa toiminnassaan. Esimerkiksi ruokalassamme huomioidaan hävikki ja ruokaa tehdään asiakasmäärien mukaan, ylijääneet ruoat viedään osittain Pieneläinkoti Pihkan eläimille. Asiakkaamme ohjeistetaan ottamaan ruokaa lautaselle vain tarpeen mukaan ja että ruokaa voi aina hakea lisää. Jätteet kierrätetään ja lajittelua tullaan tehostamaan.

Jäähallillamme on katolla aurinkopaneelit ja jo vuosia siivousyksikkö on ajellut sähköautolla alueellamme.  Kierrätämme monipuolisesti ja ohjeistamme asiakkaamme toimimaan samoin. Aktiviteeteissämme on huomioitu kestävyys ja se on kantana teema monessa toiminnossa. Aktiviteettien kautta opetamme varsinkin lapsille ja nuorille kestävän kehityksen periaatteita ja ympäristövastuullisuutta.

Henkilökuntaamme koulutetaan toimimaan ekologisesti ja koko ajan pyrimme kehittämään toimintaamme ympäristöä säästävämmäksi. Tähän työkaluksi on valittu Sustainable Travel Finland – ohjelma, johon sitouduimme vuoden 2020 syksyllä. Ohjelma tarjoaa maksuttoman ja konkreettisen kestävän matkailun työkalupakin, jonka avulla polku läpikäydään. Ohjelma antaa toiminnalle jatkuvan kehittämisen mallin ja tarjoaa mukana olijoille mahdollisuuden saada Sustainable Travel Finland -merkin, jolla yritys voi viestiä vastuullisuudestaan. Mikäli merkin haluaa, on läpikäytävä seitsemän askeleen polku, jonka suorittaminen vie keskimäärin noin vuoden. Piispalan tavoite on käydä polku loppuun ja saada STF merkki itselleen vuoden 2021 aikana.

Lisäksi Piispala aloittaa vuonna 2021 tavoittelemaan Green Key -merkkiä toiminnalleen. Green Key -merkin saanut majoituskohde on sitoutunut henkilöstön ja asiakkaiden ympäristötietoisuuden kasvattamiseen, energian- ja vedenkäytön tehostamiseen ja majoitustoiminnan ympäristörasituksen pienentämiseen. Green Key -sertifioidut yritykset saavat käyttöönsä kansainvälisesti tunnetun Green Key -merkin sekä ohjelman tuen ympäristötyölleen ja siitä viestimiselle.

 

 

Sosiaalinen ja kulttuurinen vastuullisuus

Piispalan toiminta on paikallista, alueellista, valtakunnallista ja kansainvälistä. Koska toimintamme pääpaino on lapsissa ja nuorissa, ostamalla Piispalan palveluja tukee tekemäämme kasvatuksellista ja monipuolista nuorisotyötä.

Piispalan yhdenvertaisuussuunnitelmassa on otettu huomioon asiakkaat, sidosryhmät ja henkilökunta. Yhdenvertaisuussuunnitelmaa tukee henkilökunnan kouluttautuminen, suunnitelman säännöllinen päivittäminen ja kehityskeskustelut.

Toimintamme tukee paikallisuutta tuotteissa, palveluissa ja henkilöstön palkkaamisessa mahdollisuuksien mukaan. Tuemme paikallisia kulttuuritapahtumia ja alueen perinteitä ja palvelemme paikallisia asukkaita. Lisäksi toimintamme tukee muita yrittäjiä.

Taloudellinen vastuullisuus

Piispala pyrkii kannattavaan liiketoimintaan: kilpailukyvyn parantamisen, ympärivuotisten työpaikkojen lisäämiseen ja kehittämään toimintaa ylijäämällä. Piispala ottaa huomioon taloudellisen esteettömyyden hinnoittelussa nuorten, eläkeläisten ja perheiden osalta.

Hankimme paikallisia tuotteita ja teemme yhteistyötä paikallisten yritysten kanssa, esimerkiksi ostamalla heiltä palveluja ja tuotteita. Sponsoroimme paikallisia urheilijoita ja järjestöjä.

Eettinen vastuullisuus

Otamme toiminnassamme huomioon paitsi fyysisen turvallisuuden, myös henkisen turvallisuuden. Piispala onkin julistautunut syrjinnästä vapaaksi alueeksi. Syrjinnästä vapaa alue -kampanja on kaikenlaisen syrjinnän, kiusaamisen ja häirinnän vastainen kampanja, jonka avulla organisaatiot ja työyhteisöt voivat kertoa sitoutumisestaan syrjimättömyyden periaatteeseen. Syrjinnästä vapaaksi alueeksi julistautuminen merkitsee syrjinnän vastustamista, siihen puuttumista ja kaikkien ihmisten yhdenvertaisuuden tunnustamista (https://yhdenvertaisuus.fi/syrjinnastavapaa.fi).

Piispalan Green Care toiminnassa eläinten hyvinvointi on toiminnan keskiössä ja toimintaa toteutetaan Green Care periaatteiden mukaisesti, eli hyvinvointia ihmisille eläimistä, mutta eläinten ehdoilla.

Vuoden 2021 tavoite on aloittaa toiminnan esteettömyyden ja saavutettavuuden uudelleen arviointi. Tätä tukeakseen Piispala kouluttaa henkilökuntaansa aiheeseen liittyen ja tekee esteettömyyskartoituksen, jonka perusteella tehdään esteettömyyssuunnitelma ja arvioidaan fyysisen, sosiaalisen ja digitaalisen esteettömyyden kehityskohteet. Tavoite on saada vuoden 2022 loppuun mennessä Piispalan esteettömyyttä parannettua.

Turvallisuus

Fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen turvallisuus muodostavat kokonaisuuden, josta muodostuu lopulta turvallinen asiakaskokemus.

Noudatamme lakisääteisiä perusteita ja turvallisuuden ylläpitämiseksi meillä on ajan tasalla oleva riskikartoitus ja pelastussuunnitelma sekä henkilökuntamme käy esimerkiksi ensiapu koulutuksen.