Hyvän elämän jäljillä

Olemme kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin keskus.

Nuotta-valmennus on erityisen tuen tarpeessa oleville nuorille tarkoitettu leirimuotoinen intensiivivalmennus, jossa nuori kohdataan aidosti ja kokonaisvaltaisesti toiminnallisten aktiviteettien ja yhteisen toiminnan kautta. Valmennuksen tavoitteena on tukea nuorten sosiaalista vahvistumista, antaa valmiuksia arjenhallintaan sekä vahvistaa terveitä elämäntapoja. Työpajaohjaajille ja etsivän nuorisotyöntekijöille Nuotta-valmennus on työväline, jonka avulla on mahdollista tutustua nuoreen syvemmin, rakentaa luottamuksellista suhdetta, sekä nähdä nuoren mahdollisuudet ja voimavarat kokonaisvaltaisemmin.

Valmennus on tarkoitettu 13-28-vuotiaille nuorille ja se toteutetaan pienryhmätoimintana. Kesto on yleensä 2-4 vuorokautta, mutta toteutamme Nuotta-valmennuksia myös päivätoimintana. Vuonna 2023 Nuotta-valmennuksen kohderyhmää on laajennettu, tästä linkistä näet kaikki ryhmät, jotka ovat oikeutettuja maksuttomaan Nuotta-valmennukseen.

Kaksi naista hymyilee kiipeilytornissa.

Nuotta-valmennus sisältää valmennusohjelman, täysihoidon sekä majoituksen, ja se on maksuton etsivän nuorisotyön ja työpajojen nuorten ryhmille Opetus- ja kulttuuriministeriön tuella. Nuotta- valmennuksen toiminta pohjautuu yhteisöllisyyteen, toiminnallisuuteen ja vapaaehtoisuuteen sekä kokemukselliseen oppimiseen.

Nuotta-valmennuksen aikana nuoret pääsevät yhdessä kokemaan ja kokeilemaan erilaisia toiminnallisia aktiviteetteja. Erilaisten mielekkäiden toimintojen parissa on mahdollista löytää omia vahvuuksiaan sekä oppia tuntemaan itseään paremmin. Omasta arjesta irtautuminen koetaan tärkeäksi, kuten myös yhdessä oleminen ja tekeminen.

Etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan ryhmille Nuotta-valmennus on maksutonta

Mies kävelyttää valkoista vuohta metsässä.

 

Nuotta-valmennuksessa nuoren tarpeet huomioidaan

Räätälöimme valmennusjaksojen ohjelman jokaisen ryhmän tarpeiden ja toiveiden pohjalta. Ohjelman rakentamisessa hyödynnetään nuorisotyön osaamistamme sekä toimintaympäristöä, monipuolisia liikuntalajeja ja luovia menetelmiä, kuten kädentaitoja sekä ympäröivää kaunista luontoa. Seikkailu ja elämys ovat usein tärkeässä roolissa valmennuksen aikana, ja ryhmäytymisen menetelmiä hyödynnetään koko valmennuksen ajan ryhmän sisäisen dynamiikan vahvistamiseksi. Nuotta-valmennuksiimme sisältyy myös teematuokiot, joihin teemat valitaan aina nuorten tarpeiden ja elämäntilanteiden mukaan. Teematuokioissa käsitellään esimerkiksi erilaisia arjenhallintaan liittyviä aiheita, kuten tulevaisuutta, päivärytmiä ja itsenäistä asumista.

Piispalassa voi valita myös Green Care -Nuotan, jolloin osa ohjelmasta tapahtuu pieneläinkoti Pihkassa. Green Care -Nuotassa huolehditaan eläinten hyvinvoinnista ja opitaan eläinten käsittelyn taitoja. Eläinten kanssa toimiminen opettaa empatiaa, antaa kokemuksen toisesta huolehtimisesta sekä mahdollistaa nuorille erityisiä kohtaamisia, joissa eläinten kanssa toimiminen vapauttaa nuoren ulkoapäin määritellystä normeista ja sallii nuoren kohdata eläimet juuri omana itsenään. Green Care -Nuottaan voidaan yhdistää myös teemoja, kuten hyvinvointi tai tunteet.

Tiedustelut
Nuotta-koordinaattori Olivia Kuitunen

Lue nuorten ja ohjaajien ajatuksia Nuotta-valmennuksesta.