Youth Finance Academy

Piispala oli mukana Erasmus+ osarahoitteisesta strategisessa kumppanuushankkeessa, jonka päätavoitteena oli kumppaneiden kanssa yhteistyössä luoda toimivia työkaluja nuorisoalalle auttamaan nuoria talouskasvatuksessa, yrittäjyyskasvatuksessa ja oman taloutensa hallitsemisessa. Hankkeen nimi on Youth Finance Academy, joka tarkoittaa vapaasti käännettynä Nuorten talousakatemiaa. Hanke toteutui ajalla 1.12.2020 – 31.1.2023. Hanketta koordinoi Monomyths Association Romaniasta ja kumppaneina hankkeessa olivat:

Romaniasta: Civitas Foundation for Civil Society – Cluj-Napoca Branch
Suomesta: Nuorisokeskus Piispala
Bulgariasta: Sdruzhenie Walk Together,
Norjasta: Terram Pacis
Tanskasta: Inter College APS
Liettuasta: Asociacija Tavo Europa
Kreikasta: Entrepreneurship and Social Economy Group

Hankkeen päätavoitteena oli kumppaneiden kanssa yhteistyössä luoda toimivia työkaluja nuorisoalalle auttamaan nuoria talouskasvatuksessa, yrittäjyyskasvatuksessa ja oman taloutensa hallitsemisessa. Lisäksi tavoitteena on voimaannuttaa nuoria ottamaan vastuu omasta taloudestaan ja pärjäämään elämässä. Hankkeessa luotiin maakohtainen verkosto, toimiva malli talouskoulutukseen, sekä koulutetaan nuorisotyöntekijöitä luodun mallin mukaan. Koulutuksen käyneet nuorisotyöntekijät puolestaan kouluttavat nuoria taloudenhallinnassaan ja yrittäjyydessä.

Tavoitteena on voimaannuttaa nuoria ottamaan vastuu omasta taloudestaan ja pärjäämään elämässä.

Piispala oli innolla mukana hankkeessa. Hankkeen teema on ajankohtainen ja Keski-Suomen alueelta löytyy aiheeseen paljon osaamista ja hyviä käytänteitä, joita saimme Euroopan laajuisesti jaettua. Lisäksi toimme hyviä käytäntöjä myös Suomeen.

Hankkeen tuloksia ja materiaalia

Osa 1: Raportit ja miellekartta

Raportissa “Z-sukupolven taloudellinen hyvinvointi” selviää, mitkä ovat nuorten ja nuorten yrittäjien haasteet ja tarpeet talouslukutaidon suhteen Suomessa ja kumppanimaissa. Lisäksi tuloksissa pääsee tutustumaan hyviin käytänteisiin, joilla opettaa nuorille talousosaamista jokaisesta Youth Finance Academy -kumppanimaasta (Norja, Tanska, Suomi, Bulgaria, Romania, Kreikka ja Liettua). Olemme myös julkaisseet miellekartat, joista löytyy suorat linkit jokaisen maan parhaisiin käytänteisiin.

Osa 2: Työkalupakki

Työkalupakki sisältää kaksi eri moduulia. Moduulit ovat korttipakan muodossa ja niiden pohjalta voi järjestää useamman päivän koulutuksen tai vain vaihtoehtoisesti valita yksittäisiä kortteja lyhyempiin tuokioihin.

Moduuli 1: Talouskoulutuksen perusasioita nuorille.

Moduuli sisältää tietoa mm. talouden hallinnasta, riskienhallinnasta ja vakuutuksista, sijoituksista ja henkilökohtaisen talouden suunnittelusta, taloudellisten taitojen kehittämisestä ja sijoittamisesta.

Moduuli 2: Talouskoulutuksen olennaiset asiat nuorille yrittäjille.

Moduuli sisältää tietoa mm. yrittäjyydestä, yrityksen budjetin toteuttamisesta, taloussuunnittelusta – budjetin ennustamisesta, taloudellisista riskeistä, rahoitusmahdollisuuksista, tilinpidosta ja talouteen liittyvästä hyvinvoinnista.

Osa 3: FINWIZZ -lautapeli

Lautapelin tavoitteena on haastaa pelaajia tekemään päätöksiä tuloista, menoista ja säästöistä sekä tutkimaan suuria kysymyksiä taloudesta ja rahoitusmaailmasta. Peliä pelataan asteittain, vastaamalla haastaviin skenaarioihin toinen toisensa perään. Skenaariot perustuvat tunnistettuihin tosielämän tilanteisiin. Pelissä kerätään rahoituspisteitä, sosiaalisia pisteitä sekä tieto- ja kokemuspisteitä. Pelin lopussa osallistujat pääsevät pohtimaan miten onnistuivat ja kuinka heidän päätöksensä vaikuttivat heidän talouteensa ja sosiaaliseen hyvinvointiinsa.

Hankkeen materiaalia tullaan lisäämään Piispalan materiaalipankkiin piakkoin.

Kaikki hankkeen materiaalit löytyvät täältä: Monomyths Learning Platform

Lisätietoa saa Piispalan kansainvälisen nuorisotyön koordinaattorilta Piialta:

piia.pyykkinen@piispala.fi

+35841 7301651