Ministeriön selvitys valmis: Piispalan valtionavustus käytetty nuorisotyöhön

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) tukee Suomen nuorisokeskuksissa tehtävää nuorisotyötä vuosittain myönnettävällä valtionavustuksella. Avustuksen kohdentumista ohjaa nuorisolaki. Nuorisokeskusten rahoituksen erityispiirre on, että keskusten toiminta ei ole avustuksella täysimääräisesti katettua, vaan keskusten tulee järjestää omarahoitusta esimerkiksi keskuksen käyttäjiltä perittävillä maksuilla.

Kannonkoskella sijaitseva Nuorisokeskus Piispala ja opetus- ja kulttuuriministeriö ovat selvittäneet vuoden 2020 valtionavustuksen osalta Piispalan nuorisokäyttöasteen laskentaperustetta. Nuorisolain mukaan vähintään puolet nuorisokeskuksen toiminnasta tulee pohjautua nuorisolain tehtäviin. Piispalan nuorisokäyttöaste vuonna 2020 on ollut 90,65 prosenttia.

“Olemme selvittäneet nuorisokäyttöasteemme laskentaperustetta ja siihen liittyvää kulujen jakotapaa tiiviissä yhteistyössä OKM:n kanssa.”

– Olemme selvittäneet nuorisokäyttöasteemme laskentaperustetta ja siihen liittyvää kulujen jakotapaa tiiviissä yhteistyössä OKM:n kanssa. Näkemyksemme mukaan olemme toimineet ministeriöltä saatujen ohjeistusten mukaisesti. Nuorisokeskus Piispalan johtaja Ville Peltoniemi kertoo.

Laskentaperusteen epäselvyyteen liittyen opetus- ja kulttuuriministeriö esitti vuonna 2022 Piispalalta takaisin perittäväksi 670 000 euroa vuoden 2020 valtionavustuksia. Ministeriö teki 7.2.2023 päätöksen, jonka mukaan nuorisokeskuksen yleisavustuksen takaisinperinnästä luovutaan. Maalis-toukokuulle 2020 opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää koronapandemian aiheuttaman alijäämän kattamiseen tarkoitettua avustusta ministeriö perii kuitenkin takaisin yhteensä 148 424,44 euroa ja vuoden 2020 Nuotta-avustusta yhteensä 36 634,73 euroa.

– Olen tyytyväinen ministeriön päätökseen, etenkin yleisavustuksen osalta. Kevään 2020 alijäämän kattamiseen tarkoitetun korona-avustuksen takaisinperinnän totesimme jo itsekin aiheelliseksi, kun selvisi että meille oli tapahtunut merkittävä väärinkäsitys toiminnan keskeytyksen aikaiseen yleisavustuksen jaksottamiseen liittyen, Peltoniemi kertoo.

Nuorisokeskus Piispala on Kannonkosken kunnan liikelaitos ja Piispalan elinkeinotoiminnan toteuttamisesta vastaa kunnan sataprosenttisesti omistama Piispalan kokous- ja hyvinvointipalvelut Oy.

– Vuonna 2016 Piispala on reagoinut voimaan astuvaan lakiin kuntien elinkeinotoiminnan eriyttämisestä siirtämällä elinkeinotoiminnan omistamansa Piispalan kokous- ja hyvinvointipalvelut Oy:n järjestettäväksi. Elinkeinotoimintaa ei valtionavustuksin tueta. Piispalan kokous- ja hyvinvointipalvelut Oy:n voitto puolestaan käytetään nuorisokeskustoiminnan kehittämiseen, Peltoniemi avaa.

Nuorisokeskusten kehittämistä koordinoivan Suomen nuorisokeskusyhdistys ry:n toiminnanjohtaja Eija Pietilä mainitsee nykyisen toimintamallin olleen jo pitkään käytössä.

– Valtionapu ei yksin riitä rahoittamaan nuorisokeskusten ympärivuotista toimintaa. Rinnalle tarvitaan elinkeinotoimintaa, jonka tuotot käytetään nuorisolain mukaisesti nuorisotyön kehittämiseen. Näin on myös toimittu Piispalassa, hän toteaa.

Lisätiedot:
Ville Peltoniemi
Johtaja
Nuorisokeskus Piispala
040 721 5830
ville.peltoniemi@piispala.fi

Eija Pietilä
Toiminnanjohtaja
Suomen nuorisokeskusyhdistys ry
040 162 5453
eija.pietila@snk.fi